LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Un proyecto global de puesta en valor: Poblados de colonización de Terra Chá (Lugo)

Crecente Maseda, Rafael ,
Crecente, J. M., Crecente, R. (1 ene 2005); Un proyecto global de puesta en valor: Poblados de colonización de Terra Chá (Lugo); PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. ISSN 1136-1867; vol 52; pp.119-121