LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Ambiente e desenvolvemento rural: Proxecto LIFE99ENV/E/000286 "Rehabilitación Tambre I - Proxecto Piloto"

Crecente Maseda, Rafael ,
Álvarez, C. J., Palmeiro, X. M., Crecente, R. (1 ene 2002); Ambiente e desenvolvemento rural: Proxecto LIFE99ENV/E/000286 "Rehabilitación Tambre I - Proxecto Piloto"; Revista Galega de Economía. ISSN 1132-2799; vol 11(2); pp.21-42