LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

La concentración parcelaria en Europa

Crecente Maseda, Rafael ,
Crecente, R., Álvarez, C. (1 ene 1999); La concentración parcelaria en Europa; Catastro. ISSN 1138-3488; vol 35; pp.35-47