LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Capítulo de libro

Publicada por Lab. Territorio

Presentación

Corbelle Rico, Eduardo , Crecente Maseda, Rafael ,
Corbelle, E. J., Crecente, R., Martínez, E. M. (1 ene 2011); Presentación; Mercado e Mobilidade de Terras en Galicia. Modelos de oferta e demanda a escala parroquial. ISBN 978-84-9887-700-7; Santiago de Compostela; pp.3-14