LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Capítulo de libro

Publicada por Lab. Territorio

Parroquias e planificación territorial

Crecente Maseda, Rafael ,
Crecente, R. (1 ene 2009); Parroquias e planificación territorial; A parroquia en Galicia. Pasado, presente e futuro. ISBN 978-84-453-4777-5. Depósito Legal C 1159-2009; Santiago de Compostela; pp.253-283