LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Situación de la valoración catastral rural

Miranda Barrós, David , Crecente Maseda, Rafael ,
Reyes Bueno, F., Miranda Barrós, D., Crecente Maseda, R. (1 ago 2012); Situación de la valoración catastral rural; Catastro. ISSN 1138-3488; vol 75; pp.41-54