Laboratorio do Territorio
LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

Díaz Redondo, Pablo


pablo.diaz.redondo@usc.es

Pablo Díaz comeza a súa andaina no LaboraTe a principios do ano 2007 facendo o seu traballo fin de carreira. 
Enxeñeiro informático de formación, centra o seu traballo no desenvolvemento de un portal SIX-WEB para a achega de alegacións a un plan xeral de ordenación municipal (PXOM). A través do LaboraTe, que se atopa redactando o PXOM do concello de Gutiriz, decídese ampliar o seu traballo fin de carreira co fin de apostar pola participación cidadá na construción do seu plan xeral. De esta ampliación nace a plataforma SIGUI, a cal estivo activa durante máis de 3 anos e que derivou na plataforma SIXOT como plataforma centralizada de ferramentas informáticas desenvoltas no grupo adicadas á ordenación do territorio. 
Continúa o seu traballo ligado ó grupo de investigación, desenvolvendo unha plataforma SIX-WEB de control de calidade de viais para a empresa Inveco S.L. coa coordinación de Inés Santé, actual directora do IET. 
En paralelo a estes traballos, participa tamén no desenvolvemento de Sitegal; portal web para a xestión de arrendamentos de fincas, xestionado pola Xunta de Galicia. 
Recentemente participou tamén no desenvolvemento de dúas ferramentas web de participación pública para a definición do Atlas das Paisaxes de Galicia. 
Na actualidade atópase, novamente, traballando a tempo completo na ampliación de funcionalidades do Sitegal.

Curriculum


Publicacions

Proxecto SIGN-II. Infraestructura de Datos Espaciais para o Territorio Rural de Galiza-Norte de Portugal


Sistema SIG-Web para la gestión de las alegaciones a un Plan General de Ordenación Municipal


Sistema de Información del Banco de Tierras de Galicia


Web-GIS tool for the management of rural land markets. Application to the Land Bank of Galicia (NW Spain)


Web-GIS based system for the management of objections to a comprehensive municipal land use plan


Aplicación de herramientas SIG-Web en la preservación de recursos naturales y minimización de conflictos derivados de la ocupación humana en el territorio


Aplicación de la tecnología SIG-Web para la planificación territorial en un municipio de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño


Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL)