LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

Enríquez García, María José


mariajose.enriquez.garcia@usc.es

Enxeñeria Técnica Forestal (2008) e Enxeñeira de Montes (2011) pola Universidade de Santiago de Compostela rematou a súa formación técnica especializándose como Técnica en Sistemas de Información Xeográfica (2010) e Máster en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio (2012). En 2007 comeza a súa andaina profesional en varias consultorías técnicas, públicas e privadas, con proxectos de diagnose, planificación e ordenación territorial, cun marcado carácter participativo e prospectivo. Dende o ano 2012 é persoal investigador do G.I.-1934-TB Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela e alumna do Programa de Doutoramento en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio coa tese titulada “Mobilidade dos dereitos de propiedade da terra en Galicia: unha aproximación cuantitativa e cualitativa”. Os seus ámbitos de especialización son os sistemas de gobernanza, xestión e administración de terras e o desenvolvemento rural. Ademais ten formación específica complementaria en xestión social, deseño de procesos participativos, construcción de escenarios, creatividade e innovación. Nesta liña, ten traballado como facilitadora e técnica de intervención comunitaria en varios proxectos.

Curriculum


Publicacions

Cambios na cuberta do solo na comarca da Terra Chá antes e despois da entrada de España na CEE


Banco de tierras. Estrategias territoriales agroecológicas e innovación local


Technology or policy? Drivers of land cover change in northwestern Spain before and after the accession to European Economic Community


Un enorme bazar o mercado de terras en Galicia


Una aproximación metodológica a los mecanismos endógenos de movilidad de tierras.


La compraventa de tierras rústicas en las zonas de especial interés agrario de Galicia: los trazos de un nuevo mapa sobre un viejo precepto


A mobilidade de terras en Galicia. Unha visión anovada


El diagnóstico del mercado de tierras rústicas en Galicia, una oportunidad frente a los retos de la fragmentación institucional y el puzle de once millones de piezas


Wildland-urban interface: characterization using Lidar and aerial photography as a tool for prevention and management of the fire risk on local scale


A mobilidade de terras en Galicia e a súa gobernanza, un xogo de escalímetro


El diagnóstico de la movilidad de tierras en Galicia, una oportunidad frente al desafío de la fragmentación institucional


El mercado de tierras rústicas en Galicia: modelos de precios y movilidad a escala municipal


Interfaces urbano-forestales. Caracterización mediante LiDAR y ortoimágenes. Herramienta para la prevención y gestión del riesgo de incendios a escala local


Identificación de tierras agrarias abandonadas para su movilización productiva. Caso de Val de Lemos (Galicia - España)