LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

PERSOAL

Arias Prado, Diego Alberto


diegoalberto.arias@usc.es

Diego Alberto Arias Prado é Enxeñeiro de Telecomunicación, ten un Diploma de Estudos Avanzados en Computación Paralela e Distribuída e un Máster en Xestión Sustentable da Terra e do Territorio. A súa andaina laboral comezou na empresa Telefónica Investigación y Desarrollo, onde mergullouse no eido das tecnoloxías web. Dende o ano 2008 é parte do Laboratorio del Territorio (G.I.-1934-TB,  Universidade de Santiago de Compostela), un grupo de investigación multidisciplinar cuxo obxectivo e á xestión sustentable da terra e do territorio. Ademais de traballar en proxectos como Sitegal - unha iniciativa que procura evitar o abandono de terras e poñelas a disposición daqueles que as precisen para usos agropecuarios ou forestais -,  faino tamén en áreas como os Sistemas de Información Xeográfica ou o procesado de datos LiDAR. Actualmente simultanea traballo e estudos de doutoramento na área de Ordenación do Territorio, coa tese “A dispersión poboacional e a provisión de servizos municipais: unha análise dos custes.”

Curriculum


Publicacions

Application of lidar data to the generation of digital terrain models and biomass estimations by the parallelization of progressive morphological filters on multicore processors


Servicio de nomenclátor utilizando el motor de búsqueda Solr. Caso práctico en la provincia de Lugo


Fusiones de municipios en Galicia: una revisión crítica de sus fundamentos


Dispersión urbana en Galicia: medición y estimación de sus costes


Fusiones de municipios en Europa Occidental: La excepción latina


LIDAR2MDT Generación de Modelos Digitales de Terreno de pendiente constante a partir de datos LIDAR mediante filtro morfológico adaptativo y computación paralela sobre procesadores multinucleo


LIDAR2MDTPlus Generación de Modelos Digitales de Terreno de pendiente variable a partir de datos LIDAR mediante filtro morfológico adaptativo y computación paralela sobre procesadores multinúcleo