LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Evolución histórica de la superficie agrícola utilizada en Galicia (1962-2006). Integración de fuentes estadísticas y cartográficas.

Corbelle Rico, Eduardo , Crecente Maseda, Rafael ,
Corbelle, E., Crecente, R. (1 ene 2009); Evolución histórica de la superficie agrícola utilizada en Galicia (1962-2006). Integración de fuentes estadísticas y cartográficas.; Economía Agraria y Recursos Naturales, ISSN 1578-0732; vol 9(2); pp.183-192