LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Convenios e contratos

Publicada por Lab. Territorio

Convenio de cooperación entre deputación provincial de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), para a realización da actividade consistente en: actualización, análise, mantemento e mellora da enquisa da infraestrutura e equipamentos lo


Convenio de cooperación entre deputación provincial de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), para a realización da actividade consistente en: actualización, análise, mantemento e mellora da enquisa da infraestrutura e equipamentos locais para os Concellos da Provincia de Lugo (EIEL 2018 e EIEL 2019)

Participantes:
Deputación Provincial de Lugo
Universidade de Santiago de Compostela
https://eieldelugo.usc.es

Fecha de inicio:
04/06/2019
Fecha final:
04/06/2021