LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Comunicacións a congresos

Publicada por Lab. Territorio

Aplicación de indicadores para la validación de los proyectos de concentración parcelaria

Crecente Maseda, Rafael ,
González, X. P., Álvarez, C. J., Crecente, R. (23 oct 2002); Aplicación de indicadores para la validación de los proyectos de concentración parcelaria