LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Comunicacións a congresos

Publicada por Lab. Territorio

Proyecto comarcal de ordenación productiva agraria en la Comunidad Autónoma de Galicia

Crecente Maseda, Rafael ,
Blanco, J., Álvarez, C. J., Crecente, R., Sánchez de Dios, A. (23 oct 2002); Proyecto comarcal de ordenación productiva agraria en la Comunidad Autónoma de Galicia