LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Comunicacións a congresos

Publicada por Lab. Territorio

Aprovechamiento del embalse de Salime como base de desarrollo rural

Crecente Maseda, Rafael ,
Cancela, J. J., Crecente, R., Marey, M. F., Álvarez, C. J. (26 oct 2001); Aprovechamiento del embalse de Salime como base de desarrollo rural