LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Comunicacións a congresos

Publicada por Lab. Territorio

Mejora de la localidad en SMPs: el producto matriz dispersa-vector como caso de estudio

Boullón Magán, Marcos ,
JC Pichel, DB Heras, JC Cabaleiro, M Boullón, FF Rivera (1 oct 2004); Mejora de la localidad en SMPs: el producto matriz dispersa-vector como caso de estudio