LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Métodos para la clasificación automática de fotografías aéreas históricas en blanco y negro

Corbelle Rico, Eduardo , Crecente Maseda, Rafael ,
Corbelle, E., Crecente, R. (1 ene 2009); Métodos para la clasificación automática de fotografías aéreas históricas en blanco y negro; Geofocus. International Review of Geographical Information Science and Technology. ISSN 1578-5157; vol 9; pp.270-289