LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

O abandono de terras: concepto teórico e consecuencias

Corbelle Rico, Eduardo , Crecente Maseda, Rafael ,
Corbelle-Rico, E., Crecente-Maseda, R. (1 ene 2008); O abandono de terras: concepto teórico e consecuencias; Revista Galega de Economía, ISSN 1132-2799; vol 17(2); pp.47-62