LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Evaluación de métodos para la obtención de mapas continuos de aptitud para usos agroforestales

Santé Riveira, Inés , Crecente Maseda, Rafael ,
Santé, I., Crecente, R. (1 ene 2005); Evaluación de métodos para la obtención de mapas continuos de aptitud para usos agroforestales; Geofocus. International Review of Geographical Information Science and Technology. ISSN 1578-5157; vol 5; pp.40-68