LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Automatización de los proyectos de concentración parcelaria

Crecente Maseda, Rafael , Boullón Magán, Marcos ,
Álvarez, C., Touriño, J., Rivera, F. F., Crecente, R., González, X. P., Doallo, R., Parapar, J., Bruguera, J., Boullón, M. (1 ene 2003); Automatización de los proyectos de concentración parcelaria; Agricultura: Revista Agropecuaria. ISSN 0002-1334; vol 847; pp.46-51