LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo JCR

Publicada por Lab. Territorio

Orthorectification of QuickBird ortho-ready imagery: a case study over mountainous terrain

Corbelle Rico, Eduardo ,
Gil Docampo, Mariluz, Corbelle Rico, Eduardo, Ortiz Sanz, Juan (1 ene 2011); Orthorectification of QuickBird ortho-ready imagery: a case study over mountainous terrain; Survey Review. ISSN 1752-2706; vol 43; pp.199-209