LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Capítulo de libro

Publicada por Lab. Territorio

Concentración parcelaria e ordenación do territorio en Galicia

Crecente Maseda, Rafael , Miranda Barrós, David ,
Rafael Crecente Maseda, Carlos José Álvarez López, David Miranda Barrós (1 mar 2003); Concentración parcelaria e ordenación do territorio en Galicia; A Concentración Parcelaria. Cadernos da Área de Ciencias Agrarias nº16. ISBN 84-8485-072-2; A Coruña; vol 16; pp.267-340