LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Capítulo de libro

Publicada por Lab. Territorio

Latitude

Fra Paleo, Urbano ,
Urbano Fra Paleo (1 ene 2007); Latitude; Encyclopedia of Environment and Society; Thousand Oaks; vol I-V; pp.1098-1098