LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Xestión terras AGACA

Ónega López, Quico ,
Lorenzana Fernández, R., Villada Legaspi, E., Ónega López, F. (1 nov 2010); Xestión terras AGACA; Cooperación (DL C 752/90); Santiago de Compostela