LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Alternativas produtivas para as explotacións en proceso de abandono da produción de leite en Galicia

Ónega López, Quico ,
Villada Legaspi, Eloi, Ónega López, F. (1 ago 2005); Alternativas produtivas para as explotacións en proceso de abandono da produción de leite en Galicia; Cooperación (DL C 752/90); Santiago de Compostela; vol 74