LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Capítulo de libro

Publicada por Lab. Territorio

Modelo de aptitude da terra para uso agrícola e gandeiro

Corbelle Rico, Eduardo , Santé Riveira, Inés ,
Corbelle, E. J., Sarmiento, D. I., Santé, I. (1 ene 2011); Modelo de aptitude da terra para uso agrícola e gandeiro; Mercado e Mobilidade de Terras en Galicia. Modelos de oferta e demanda a escala parroquial. ISBN 978-84-9887-700-7; Santiago de Compostela; pp.45-61