LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Predicción de rendementos de códigos irregulares no AP3000

Boullón Magán, Marcos ,
D Blanco, V Blanco, M Boullón, JC Cabaleiro, TF Pena, JJ Pombo, FF Rivera (1 ene 1999); Predicción de rendementos de códigos irregulares no AP3000; Revista Díxitos; Santiago de Compostela; pp.4-5