LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Editor

Publicada por Lab. Territorio

Territorios a Exame: Traballos de Ordenación Territorial

Crecente Maseda, Rafael , Fra Paleo, Urbano ,
Crecente Maseda, R., Fra Paleo, U. (1 ene 2012); Territorios a Exame: Traballos de Ordenación Territorial; ISBN 978-84-9887-853-0. Dep. Legal LU 42-2012; Santiago de Compostela; vol 211; pp.1-244