LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Libro completo

Publicada por Lab. Territorio

Aplicación da tecnoloxía LiDAR na análise do medio físico

Miranda Barrós, David , ,
González-Ferreiro, E., Miranda, D., Buján, S., Barreiro-Fernández, L. (1 ene 2011); Aplicación da tecnoloxía LiDAR na análise do medio físico; Colección Unidades Didácticas Ensinanzas Técnicas. ISBN 978-84-9887-745-8. Dep. legal C 2218-2011; Santiago de Compostela, España; pp.1-34