LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Perspectivas de futuro da estrutura produtiva, a demografía e a utilización do espazo agrario en Galicia. O exemplo do sector lácteo

Ónega López, Quico ,
Lorenzana Fernández, R., Villada Legaspi, E., Ónega López, F. (1 ene 2010); Perspectivas de futuro da estrutura produtiva, a demografía e a utilización do espazo agrario en Galicia. O exemplo do sector lácteo; Cooperación Galega. Cadernillo de Divulgación Técnica; vol 101; pp.1-15