LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Capítulo de libro

Publicada por Lab. Territorio

Caracterización dos procesos de repoboación forestal posteriores á entrada de Galicia na Unión Europea

Guimarey Fernández, Beatriz , Corbelle Rico, Eduardo ,
Guimarey Fernández, B., Corbelle Rico, E. (1 ene 2012); Caracterización dos procesos de repoboación forestal posteriores á entrada de Galicia na Unión Europea; Crecente Maseda, R., Fra Paleo, U. (Eds.), Territorios a Exame: Traballos de Ordenación Territorial. ISBN 978-84-9887-853-0. Dep. legal LU-42-2012; Santiago de Compostela, España; pp.41-56