LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

A experiencia do traballo no rural: os enxeñeiros agrónomos

López González, Francisco Javier ,
López González, F. J. (1 dic 2006); A experiencia do traballo no rural: os enxeñeiros agrónomos; Recursos Rurais. ISSN 1698-5427 (D. L. C-2188-2004); vol 4; pp.91-94