LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

Transformación dos actuais aos novos títulos na EPS de Lugo

López González, Francisco Javier ,
López González, F. J. (1 jul 2010); Transformación dos actuais aos novos títulos na EPS de Lugo; Boletín Informativo del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia. ISSN 1888-2420 (D. L. C-1646-2007); A Coruña; vol 21; pp.7-9