LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

A paisaxe e a biodiversidade

López González, Francisco Javier ,
López González, F. J. (1 ago 2010); A paisaxe e a biodiversidade; Revista CERNA. ISSN 1136-2677 (D. L. C-913-1986); Santiago de Compostela, España; vol 62; pp.20-23