LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

El paisaje como indicador de biodiversidad

López González, Francisco Javier ,
López González, F. J. (1 ene 2011); El paisaje como indicador de biodiversidad; Spanish Journal of Rural Development. ISSN 2171-1216 (en papel). ISSN 2172-2277 (on line). D. L. LU-224-2009; vol 2; pp.25-36