LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Capítulo de libro

Publicada por Lab. Territorio

Ribadeo

López González, Francisco Javier ,
López González, F. J. (1 abr 2011); Ribadeo; 55 Anos de Historias Urbanas. Evolución das Vilas e Cidades da Provincia de Lugo dende 1956. ISBN 978-84-96712-38-6; Lugo