LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Capítulo de libro

Publicada por Lab. Territorio

A formación dos técnicos do rural galego

López González, Francisco Javier ,
López González, Francisco Javier (1 dic 2011); A formación dos técnicos do rural galego; O Rural Galego a Debate. Unha Visión dende o Foro Rural Galego; Lugo; pp.225-240