LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo JCR

Publicada por Lab. Territorio

Factors influencing land fractioning in the context of land market deregulation in Ecuador

, Miranda Barrós, David , Crecente Maseda, Rafael ,
Fabián Reyes Bueno, Jose María Tubío Sánchez, Juan Gracía, David Miranda Barrós, Rafael Crecente Maseda (1 mar 2016); Factors influencing land fractioning in the context of land market deregulation in Ecuador; ISSN 0264-8377 // DOI 10.1016/j.landusepol.2015.12.021; Land Use Policy; vol 52; pp.144-150