LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Artigo non JCR

Publicada por Lab. Territorio

A mobilidade de terras en Galicia. Unha visión anovada

Corbelle Rico, Eduardo , , Ónega López, Quico ,
Eduardo Corbelle Rico, María José Enríquez García, Francisco Ónega López, Villada Legaspi, Eloi (1 oct 2016); A mobilidade de terras en Galicia. Unha visión anovada; Cooperación Galega; http://agaca.coop/ag_revista/cooperacion-galega-no-130-octubre-2016/; vol 130; pp.19-33