LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Pósters en congresos

Publicada por Lab. Territorio

A case of landscape analysis with high resolution satellite imagery

Corbelle Rico, Eduardo ,
Gil Docampo, Mariluz, Corbelle Rico, Eduardo, López Rodríguez, Andrés (9 jul 2005); A case of landscape analysis with high resolution satellite imagery