LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Comunicacións a congresos

Publicada por Lab. Territorio

Tendencias actuales en la elaboración de cartografía

Miranda Barrós, David ,
González Vázquez, Xesús Pablo, Miranda Barrós, David, Rodríguez Pérez, J. R. (7 jul 1999); Tendencias actuales en la elaboración de cartografía