LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Comunicacións a congresos

Publicada por Lab. Territorio

A Grid enabled air quality simulation

Boullón Magán, Marcos ,
JC Mouriño, MJ Martín, P González, M Boullón, JC Cabaleiro, TF Pena, FF Rivera, R Doallo (1 feb 2003); A Grid enabled air quality simulation