LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Comunicacións a congresos

Publicada por Lab. Territorio

Adaptación de una materia de expresión gráfica en la ingeniería a los nuevos créditos ECTS

López González, Francisco Javier ,
López González, F. J. (10 jun 2009); Adaptación de una materia de expresión gráfica en la ingeniería a los nuevos créditos ECTS