LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Pósters en congresos

Publicada por Lab. Territorio

The burial site of Devesa do Rei (Vedra, A Coruña, NW Iberian Peninsula)

Guimarey Fernández, Beatriz ,
M. Prieto-Martínez, Oscar Lantes, Beatriz Guimarey Fernández (4 jun 2018); The burial site of Devesa do Rei (Vedra, A Coruña, NW Iberian Peninsula)