LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Publicacións / Patentes

Publicada por Lab. Territorio

OpenRules (Open RUral Land-use Exploration System)

Santé Riveira, Inés , Boullón Magán, Marcos , Miranda Barrós, David , Crecente Maseda, Rafael ,
(10 sep 2010); OpenRules (Open RUral Land-use Exploration System)