LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Proxectos competitivos

Publicada por Lab. Territorio

Consolidación e estructuración. REDES 2016 GI-1638 Rede de tecnoloxías LIDAR e de información xeoespacial II. TLIX2


Consolidación e estructuración. REDES 2016 GI-1638 Rede de tecnoloxías LIDAR e de información xeoespacial II. TLIX2

Participantes:
Laborate - USC
Grupo de Arquitectura de Computadores - USC
Grupo de Arquitectura de Computadores -UDC
Grupo de Visualización Avanzada e Cartografía
Laboratorio de Bases de Datos;  SIT

Financiadora:
plan Galego

Fecha de inicio:
01/01/2017
Fecha final:
31/12/2018