LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Proxectos competitivos

Publicada por Lab. Territorio

ECU3-ACT: Ecuador desarrollo inteligente. Conocimiento en acción para la gestión territorial inegrada. AXENTES DE COOPERACIÓN 2016


ECU3-ACT: Ecuador desarrollo inteligente. Conocimiento en acción para la gestión territorial inegrada. AXENTES DE COOPERACIÓN 2016

Financiadora:
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Fecha de inicio:
15/01/2016
Fecha final:
15/11/2017