LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Proxectos competitivos

Publicada por Lab. Territorio

Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas (Redes de Investigación)


Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas (Redes de Investigación)

Financiadora:
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Axudas para a consolidación e estruturación de unidades do SUG

Fecha de inicio:
01/01/2011
Fecha final:
30/09/2012