LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Proxectos competitivos

Publicada por Lab. Territorio

Land governance for (climate) change adaptarion.


Land governance for (climate) change adaptarion.

Participantes:
Universidad de Santiago de Compostela

Financiadora:
PGIDT - PXI (Programa Xeral de Investigación)

Fecha de inicio:
01/01/2010
Fecha final:
30/10/2010