LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Proxectos competitivos

Publicada por Lab. Territorio

ForestSat 2010: Herramientas Operacionales para el Sector Forestal basadas en Sensores Remotos


ForestSat 2010: Herramientas Operacionales para el Sector Forestal basadas en Sensores Remotos

Participantes:
Concello de Lugo
Consellería de Medio Ambiente
Consellería de Medio Rural
Excma. Deputación Provincial de Lugo
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo (Consellería de Cultura e Turismo)

Financiadora:
INIA - Accións complementarias

Fecha de inicio:
07/09/2010
Fecha final:
10/09/2010