LAB. DO TERRITORIO (G.I. 1934-TB)

Lab. do Territorio / Proxectos e contratos / Proxectos competitivos

Publicada por Lab. Territorio

Equipo de gestión de bases de datos alfanuméricas y cartográficas, para implementación de sistemas de información geográfica


Equipo de gestión de bases de datos alfanuméricas y cartográficas, para implementación de sistemas de información geográfica

Financiadora:
PGIDT - PXI (Programa Xeral de Investigación)

Fecha de inicio:
23/6/2000
Fecha final:
31/12/2000